naslovna slika
Контакт: Новосадска бр. 1 21214 Сириг телефон:021/849-018 e-mail: danilozelenovic@osdz.edu.rs
почетна историјат колектив догађаји документи линкови школски лист за родитеље


ИСТОРИЈАТ

    Сириг је по свом настанку релативно младо место, 2007. године смо славили 80 година од постанка. Налази се на двадесет километара удаљености од Новог Сада. Место се дели на стари и нови део. Стари део села је настао 1927. године, припреме и радови на изградњи насеља почеле су у току 1926. године по наредби Министарства за аграрну реформу. Црвени крст је подигао на одговарајућим плацевима бесплатно неколико десетина кућа. До краја 1927. године у Сиригу су изграђене 222 куће, у десет улица. Највећи број досељених становника дошли су из Вајске и Бођана, затим из Банатског Соколца итд. Поред бриге за егзистенцију, пажња досељеника била је усмерена и на развој и унапређење села. Тако се, уз опште тешкоће везане за организацију живота, јавио и проблем школовања деце. Требало је изградити школу. Просторије које су коришћене у ту сврху налазиле су се на пустари Сириг коју су користили ученици са оближњих салаша. Њихова учитељица је била Даринка Косанов која је учила децу од првог до четвртог разреда. Пошто  просторије нису одговарале намени и биле су удаљене неколико километара од села, у једној приватној кући отворена је школа, али се размишљало о тражењу локације за градњу нове школе. Нова зграда основне школе подигнута је 1931. године, у центру Сирига. Имала је четири учионице које су тада биле довољне. Први учитељ у овој школи је био Коста Вуковић. Школа је постала средиште у коме се, поред васпитно образовног рада одвијао културно-забавни живот места. Зграда је проширивана 1963. године, а 1980. је изграђен нови део зграде који је функционално повезивао стари део и фискултурну салу.

 

Staraskola1927

 

    Данашња школа „Данило Зеленовић“ добила је име по младом интелектуалцу Данилу Зеленовићу (1919-1944) који је студирао медицину у Прагу. Данило је био инцијатор окупљања младих у разне секције спортске, уметничке и културне. Млади су организовали зидне новине са актуелним збивањима и занимљивостима из села.  Значајна активност је посвећена ширем народном просвећивању. Организована су су предавања за омладину и одрасле. Данило је био активан борац у НОБ, погинуо је 1944. године у борбама на Руднику.  Становништво Сирига тешко је страдало у Другом светском рату, 13. априла 1941. године ту је било прво масовно стрељање у старој Југославији. Погинуло је укупно 111 грађана од тога 39 деце и омладине старе до осамнаест година. Основна школа “Данило Зеленовић” основана је решењем Среског народног одбора у Новом Саду, одсек за просвету под називом ОСНОВНА ШКОЛА У СИРИГУ. Назив је одлуком Збора радника школе, касније промењен у садашњи: ОСНОВНА ШКОЛА “ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ” СИРИГ.

 

danilizelenovic

 

    Када су 1927. године солунски добровољци добили земљу од Карловачке патријаршије и населили ову локацију, настава се изводила у приватним кућама Милана Којића и Боже Томића, а потом на пустари “Савез”. Од 1931. године настава се изводи у примеренијим условима у сопственом објекту од четири учионице и два стана за учитеље. Настава се изводила континуирано до 1941. године. Након ратних страдања и повратка у Сириг, Сирижани одмах активирају школу. Године 1960. подигнут је нови објекат који се састојао од четири учионице и радионице за извођење наставе техничког образовања. Године 1976. у школском дворишту саграђена је спортска хала са две свлачионице и санитарним чворовима. Коначан, садашњи изглед школа је добила 1980. године када је дограђен нови део објекта који је функционално повезао постојећи стари део са фискултурном салом.

 

izimijelepa

 

    Школа располаже са 1850 м2 наставног простора распоређеног у четири објекта који су ходницима функционално повезани. Целокупна површина школског простора је 2686 м2 . У најстаријем делу објекта смештена су три одељења предшколског узраста , кухиња са трпезаријом и котларница . У новом делу објекта, који се наставља на претходни, а изграђен је 1980. године, смештено је седам учионица кабинетског типа, зборница, канцеларије директора , педагога, секретара и шефа рачуноводства као и просторија за озвучење објекта. У трећем делу објекта изграђеном 1960. године , у две учионице смештени су кабинети за биологију , хемију и музичку културу , а у две учионице које су избијањем преградног зида спојене у једну просторију смештена је радионица . У наставку ове зграде налази се фискултурна сала димензија 18 x 24 метра, са две свлачионице, кабинетом за наставника и справарницом.Од отворених површина школа поседује асфалтно игралиште димензија рукометног игралишта, велико двориште и парк у формирању са култивисаним засадом различитог растиња. Асфалтно игралиште , поред постојеће опреме за рукомет, и опремом за кошарку може се евентуално уредити и за тенис . У школском дворишту завршили смо изградњу летње - еколошке учионице. Учионица је вишенаменска и може да се користи за реализацију садржаја појединих наставних предмета као што су: познавање природе, биологија, ликовна и музичка култура...

 

letnjaucionica

 

ZIKO ©